Aleksandra Aniśko

- dyrektor

Katarzyna Zagórska -spec. ds finansowo – księgowych
Izabela Markiewicz -spec. ds finansowo – księgowych
Urszula Citko

-spec. ds finansowo – księgowych

Stanisława Niczyporowicz   - radca prawny