Historia Zrzeszeń kupieckich datuje się jeszcze w okresie międzywojennym. Wg książki Brunona Sikorskiego w 1939r. W Białymstoku działało Stowarzyszenie Kupców Polskich posiadające swe oddziały w: Jesionówce, Goniądzu, Knyszynie i Mońkach. To Stowarzyszenie było oddziałem terenowym Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie. W 1939 roku działał również w Białymstoku Oddział Centrali w Warszawie Detalicznych i Drobnych Kupców. Nie ma jednak danych jak wielkie było to Stowarzyszenie i oddziały. Na tym zapisie kończy się informacja o przedwojennych stowarzyszeniach kupieckich. Dalsze zapisy dotyczą już okresu powojennego.

Lata 1947-1970r.
Założenie Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupieckich w Białymstoku wg protokołu nr 1 z Posiedzenia Zarządu ma datę 05.07.1947 rok

Skład Zarządu:

Prezes Franciszek Kolendo Białystok
Wiceprezes    Czesław Burba Suwałki
  Józef Nowak Łomża
  Wincenty Zaczeniuk Białystok
Członkowie Piotr Fiłon Białystok
  Wincenty Zmoczyński Augustów
  Kazimierz Mazurek Bielsk Podlaski
Skarbnik Henryk Zalewski
Sekretarz Piotr Fiłon

 

Pierwszym dyrektorem został mgr prawa Stanisław Nazarko, który tę funkcję pełnił do 31 VII 1973 roku.

Tygodnik Handlowy z dnia 10 XI 1947 roku podaje informację, że w Białymstoku zarejestrowanych jest około 4200 kupców, a do Zrzeszenia należy około 2300. Dane te potwierdzone są w książce Brunona Sikorskiego w Historii Handlu.

Wg zapisów książki Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupieckich w Białymstoku posiadał swoje oddziały: w Białymstoku, Augustowie, Ciechanowcu, Ełku, Bielski Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Łapach, Olecku, Sokołach, Sokółce, Suchowoli, Suwałkach.

W 1948 roku WZZK w Białymstoku przekazał na budowę Domu Kupca w Warszawie w dniu 20 X 1948 kwotę 7800zł. Był to jeden z większych datków wśród Zrzeszeń w tym czasie działających.

W dniu 30 V 1948 roku w rocznicę powstania WZZK w Białymstoku odbył się pierwszy Zjazd Delegatów. Obszerną relację z tego wydarzenia zamieścił Tygodnik Handlowy w dniu 10 VI 1948 roku. Nowym Prezesem Zarządu został Wincenty Zaczeniuk.

W dniu 10 XI 1948 roku, po raz pierwszy po wojnie, w Białymstoku przebywał prezes naczelnej Rady Zrzeszeń Kupieckich w Warszawie Stanisław Barcikowski. Relację z tego pobytu podaje Tygodnik Handlowy w dniu 30 XI 1948r.

W dniu 11 XII 1949 roku uroczyście obchodzono po raz pierwszy po wojnie Dzień Kupca. Prezesem Zarządy w tym czasie był Józef Blady, a dyrektorem Stanisław Nazarko.