Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców
ul. Św. Rocha 13/15
lok. 307-308, 315-319

tel./fax. (85) 742 80 21
tel. (85) 742 36 82
tel. (85) 744 59 54

e-mail: biuro@kupcy.com.pl

www.kupcy.com.pl