Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku oferuje usługi rachunkowo – podatkowe.

W ramach oferty Biura Rachunkowego prowadzimy:

  • Księgi rachunkowe – pełna księgowość, 
  • Księgi przychodów i rozchodów, 
  • Ewidencję ryczałtu, 
  • Ewidencję na potrzeby VAT-u, 
  • Ewidencję środków trwałych, 
  • Naliczania i sporządzania list płac i rozliczenia z ZUS-em, 
  • Zeznania roczne, 
  • Naszym klientom oferujemy również: 
  • Doradztwo podatkowe i doradztwo finansowe /wnioski kredytowe, biznesplany/.

Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku posiada wpis do rejestru osób prawnych, uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Biuro Rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.